Välkommen!

Välkommen till BRF Rubinen 1 i Solna. Rubinen 1 innehar 92 lägenheter och 11 företagslokaler och ligger väl placerat vid Solna torg, på Centralvägen 17-21 samt Skytteholmsvägen 22-26. Föreningen bildades den 24 mars 1999, och förvärvade fastigheten den 22 mars 2001.

BRF Rubinen 1
Centralvägen 17
17168 Solna

Organisationsnummer: 716425-8027