För mäklare

Handläggning av överlåtelser och pantsättning av bostadsrätt

För att underlätta administrationen i samband med överlåtelser av bostadsrätt samt pantsättning av bostadsrätt så använder sig föreningen av Bredablick förvaltning. De har en kontaktsida för mäklare som ni hittar här, https://bredablickforvaltning.se/for-maklare/

Överlåtelser

 1. Mäklaren skickar ansökan om utträde och medlemskap, överlåtelseavtal samt övriga relevanta handlingar direkt till Bredablick. Blanketter hittar man här, https://bredablickforvaltning.se/blanketter/
 2. Snarast efter att Bredablick fått tillgång till handlingarna kommer de att gå igenom dessa och om de är kompletta görs de tillgängliga för föreningen via Bredablick Online. Föreningen kan då logga in och ta del av handlingarna. När en ny ansökan finns att bekräfta skickas automatiskt ett e-post ut till de som är behöriga i föreningen att bekräfta utträde respektive ansökan om medlemskap. Är handlingar inte kompletta tar Bredablick kontakt med mäklaren och ber dem att komplettera med det som saknas.
 3. Föreningen kontrollerar köparnas ekonomiska ställning (förslagsvis via en kreditupplysning) och har eventuellt tillsyn av lägenheten. Föreningen fattar därefter enligt gängse rutiner i föreningen beslut om köparna ska beviljas medlemskap i föreningen. Om beslutet är positivt så bekräftar behöriga personer detta via Bredablick Online. Om e-post är angivet i handlingarna så går det automatiskt även ut information till mäklare, köpare respektive säljare om att medlemskapet beviljats.
 4. När ansökan om medlemskap är bekräftad så kontrollerar och uppdaterar Bredablick samtliga register och skickar eventuellt ut nya avgiftsavier.

Pantsättning

Pantsättningshandlingen ska skickas direkt till Bredablick som enligt fullmakt hanterar all korrespondens med bankerna.

Ombyggnadsreglerna

Föreningens regler för ombyggnation i lägenheten hittar ni här.

Snabbfakta om BRF Rubinen 1

 • Rubinen 1 innehar 95 lägenheter och 11 företagslokaler och ligger väl placerat vid Solna torg, på Centralvägen 17-21 samt Skytteholmsvägen 22-26. Föreningen bildades den 24 mars 1999, och förvärvade fastigheten den 22 mars 2001.
 • Föreningens hemsida: www.solnarubinen.se
 • Föreningens adress och kansli: BRF Rubinen 1, Centralvägen 17, 17168 Solna
 • Organisationsnummer: 716425-8027
 • Förråd: Alla lägenheter har antingen ett källar- eller vindsförråd.
 • Tvättstugor: Det finns 3 stycken gemensamma tvättstugor varav en som inte går att boka utan är en drop-in tvättstuga.
 • Andrahandsuthyrning: Uthyrning i andrahand måste godkännas av styrelsen. Uthyrning via Airbnb eller liknande tjänster är inte tillåtet.
 • Renovering och ombyggnad: Kontakta alltid styrelsen innan renovering och ombyggnad av lägenhet. Vissa förändringar kan kräva föreningens godkännande.
 • Se senaste årsredovisningen för mer information gällande väsentliga händelser under året, utförda och planerade renoveringar etc.